[two_fifth valign=”top” animation=”none”]

[space value=”50″]

[/space]

10

[/two_fifth]

[three_fifth_last valign=”top” animation=”none”]

Havefællesskab hos økologiske landmænd

I Økohaven har vi i samarbejde med planteavlsrådgiver Carsten Markussen udarbejdet en model, som gør det muligt at lave køkkenhaver hos økologiske landmænd.

Grundtanken med modellen er, at køkkenhaverne skal indgå som en integreret del af landmandens markdrift, og dermed bygge på landmandens viden og erfaring omkring dyrkning og bearbejdning af jorden. Det giver en velplejet og velpasset jord til havemedlemmerne, som ikke skal fræses, gødes eller graves, men blot tilsås og tilplantes, og holdes fornuftigt ukrudtsfri hen over sæsonen – og med en velpasset jord vil også lugearbejdet være væsentlig reduceret.

Landmanden tjener på udlejningen af køkkenhaverne, og får desuden nye potentielle kunder til de produkter som produceres på gården – ex. hvis landmanden sælger kød, frugt, grøntsager eller lignende fra en gårdbutik.

Med Økohave Modellen fås nogle gode rammer til nemmere at dyrke sine egne økologiske grøntsager, og samtidig kan det give en ny indkomstmulighed og nye kunder til landmanden. Et samarbejde til gavn for begge parter.

[/three_fifth_last]

[divider style=”none”]

[/divider]

[three_fifth valign=”top” animation=”none”]

Et 4-markskifte uden brug af gødning

Økohave Modellen tager udgangspunkt i 4000 m2 jord, som opdeles i 4 arealer: 1/4 til køkkenhaverne, 2/4 til kløvergræs og  1/4 til korn (eller lignende). Landmanden har den overordnede pasning af jorden, men d. 1. april overlades arealet med køkkenhaverne til havemedlemmerne, som så dyrker sine egne grøntsager hen over sommeren og efteråret. D. 1. november slutter sæsonen, og køkkenhaverne overgår igen til landmanden. Inden den næste sæson foretager landmanden en rotation af arealerne – et såkaldt markskifte – hvor køkkenhaverne flyttes til et areal med nedpløjet kløvergræs. Samtidig flyttes arealet med korn til der hvor køkkenhaverne i den forrige sæson lå.

Kløver har via sine rødder en særlig evne til at binde kvælstof, og bruges til give en næringsrig jord. Kløver og andre såkaldte grøngødningsplanter, anvendes ofte af økologer som ikke tilfører kunstgødning til deres jordarealer. Når køkkenhaverne i den nye sæson anlægges på et areal med nedpløjet kløvergræs, er der gode vækstbetingelser for grøntsagerne.

Rotationen er ikke kun smart i forhold til næring til planterne. Hvis man dyrker de samme grøntsager på samme areal år efter år, øges risikoen for plantesygdomme. Ved at anlægge køkkenhaverne på et nyt areal hver sæson, mindskes risikoen for sygdomme.

[/three_fifth]

[two_fifth_last valign=”top” animation=”none”]

[space value=”60″]

[/space]

4-MARK

[/two_fifth_last]

[divider style=”none”]

[/divider]

[two_fifth valign=”top” animation=”none”]

[space value=”80″]

[/space]

19

[/two_fifth]

[three_fifth_last valign=”top” animation=”none”]

Kom igang i dit lokalområde

 

Uanset om du er landmand, eller blot en haveglad igangsætter, har du også mulighed for at opstarte en Økohave i dit lokalområde. Vi har udarbejdet en Haveaftale, som du frit kan downloade og anvende til at opstarte et havefællesskab. Aftalen er en “kontrakt” mellem det enkelte havemedlem og landmanden, og tager udgangspunkt i Økohave Modellen, og sikrer desuden at den økologiske landmand overholder gældende lovgivning ved at udleje jorden til køkkenhaver. Haveaftalen kan selvfølgelig tilpasses og justeres efter behov.
Download haveaftalen her:

Haveaftale – Økohaven 2017 (pdf)

 

Haveaftale – Økohaven 2017 (word)

 

I Økohaven tilbyder vi at hjælpe med opstarten og den løbende drift af nye havefællesskaber, og kan varetage en lang række opgaver på vegne af landmanden: ex. at skaffe havemedlemmer, varetage indkøb af frø, planter , hegn, skur og haveredskaber, holde infomøder og meget mere. Vi kan være et hjælpende bindeled, som mindsker en række af de administrative opgaver, således landmanden kan koncentere sig om markdriften og pasningen af sit landbrug.
Har du spørgsmål, eller brug for sparring på opstart af et havefællesskab nær dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

[/three_fifth_last]

[divider style=”none”]

[/divider]

Find øko-bedrifter nær dig på kortet her: